''Hayallerinin peşinden gitmeye cesaret edenler, kazananlardır.''

Duygu Akdemirbey imza
HDA Enerji'de Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

HDA Enerji işe alım politikasında, eşit koşuldaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimser.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılır. Çalışanların bilgi, beceri ve kişisel gelişimlerinin arttırılmasına ve HDA Enerji’deki görev alanlarına uyum sağlamalarına yönelik oryantasyon ve eğitim politikaları oluşturulur.

Seçme ve yerleştirme sistemimizdeki temel amaç; eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, girişimcilik yeteneğine sahip, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, çalışan yetiştiren, takım çalışması yapabilen, şirket değerlerini benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

HDA Enerji İnsan Kaynakları İletişim

İşe Uyum Programı

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

İşe alımların ardından, aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın işe adaptasyonları ve firma kültürüne uyum sağlamaları için İşe Uyum Programları düzenlenmektedir.

Bu program dahilinde yeni başlayan çalışana firmanın genel tanıtımı yapılarak çalıştığı birimdeki üst yöneticilerden kendisinin gelişimini izlemesi ve rehberlik etmesi istenir.

Hda Enerji İnsan Kaynakları İletişim ve bilgiler

Çalışan Gelişimi

HDA Enerji’ de çalışanların gelişiminin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği bir ortamın yaratılması hedeflenir.

Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir. Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.

Tüm insan kaynakları uygulamalarında olduğu üzere eğitim gelişim faaliyetleri de şirketin stratejik hedefleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilir. Mevcut ve gelecekteki organizasyon el ve bireysel gereksinimler dikkate alınır, çalışanların yönetsel ve profesyonel gelişme gereksinimleri bu doğrultuda belirlenir.

Eğitim programları kurumsal hedef ve öncelikler ile kişisel gereksinimler gözetilerek gerek içerik gerek kapsam gerekse sunuş yöntemleri açısından farklılaştırılır, ihtiyaca yönelik olarak sunulur

HDA Enerji İnsan Kaynakları İletişim

İK Başvuru

Yılların verdiği tecrübe neticesiyle günden güne aramıza katılan özverili kadromuzla büyümeye devam ediyoruz.

Sizi de bu tecrübeye davet ediyoruz…

HDA Enerji’ ye genel başvuruda bulunmak için fotoğrafınızın ekli olduğu özgeçmişinizi e-posta adresimiz info@hdaenerji.com.tr ‘a gönderebilirsiniz.

veya aşağıdaki linklerden Kariyer.net ve Linkedin hesaplarımız üzerinden açık pozisyonlara başvurunuzu yapabilirsiniz.